Vad Theofil har betytt för mig...

De är många som under Theofils historia blivit hjälpta och styrkta i sin tro på Kristus. Här är några vittnesbörd.


"Jag har framförallt uppskattat gemenskapen på Theofil och de samtal som uppstått där. Det har varit gott att stötta och peppa varandra. Theofil har inspirerat  mig till en trohet och närhet till Bibelordet, och bidragit med styrka att hålla fast vid detta. Från min studietid tar jag med mig att utan Bibeln flyger man väldigt enkelt vilse."

Johannes Imberg


"Theofil har varit en mötesplats där jag kunnat samtala kring de frågor som teologistudierna på universitetet väckt. Det hjälpte mig att inse att det finns filosofiska förutsättningar för teologin inom akademin som inte diskuteras eller utmanas särskilt mycket inom ramen för universitetsstudierna. Från min studietid tar jag med mig att tron på Kristus tål att undersökas, studeras och kritiseras."

Peter Kogler


"Utan Theofil hade jag nog tappat min tro, åtminstone all tillstymmelse till frimodighet och stolthet över att vara kristen. När jag gick baskursen i teologi vid Lunds universitet fick jag själv erfara vad många andra kristna talat om - tvivel, gnagande tvivel! Jag tror det är väldigt viktigt att våga pröva sin tro; är kristendomen sann så bör den hålla för några universitetspoäng i teologi! Problemet är att många inte har någonstans att vända sig med alla de frågor och tankar som väcks under studietiden, och då är det risk att man förlorar sin tro. Theofil erbjuder högklassig undervisning om frågor som är oerhört viktiga att ta upp under baskursens gång, och en gemenskap där man kan prata, be och diskutera med andra i liknande situation. Theofil har nog betytt mer för mig än jag kan förstå."

Björn Svensäter


"Jag ser Theofil som ett viktigt komplement till mina teologiska studier. Teologen har ställt frågorna och Theofil har varit platsen där frågorna har fått prövas tillsammans med andra kristna studenter som söker svar. Detta har betytt mycket för mig då jag som blivande präst behövt vara i ett forum där man får och vågar stångas med de svåra frågorna.

Jannica Norén

Sandgatan 14b 223 50 Lund   —   kontakt@theofil.nu   —   bankgiro 5664-6144   —   swish 123 470 17 85