John Sacrédeus

John Sacrédeus heter jag, prästvigd för Lundsstift juni 2022, make till Anna och pappa till Noah. När jag flyttade till Lund presenterade min vän Eric Ericsson, numera också prästvigd, mig för Theofil. Jag hade siktet inställt på juridik då men i samtalen med teologistudenterna där började ett prästkall ta form. Jag gick med i styrelsen 2018 och är sedan sommaren 2023 anställd på 40%.

Anledningen att jag tog tjänsten är för att få ge tillbaka till andra det jag fått av Theofil och för att jag tror på Theofils vision: att forma fromma, förankrade och frimodiga präster. Mina intressen inom teologin är bibeltolkning, kyrkofäder och homelitik. Övriga intressen är längdskidåkning, läsning och att umgås med vänner.

Min önskan är att en Theofilstudent ska ha god bibelkunskap, förståelse för kyrkans tradition och bli en god förkunnare. Att akademiska kunskaper är viktiga, men att viktigast är kärlek till Jesus och förståelsen av honom som den gode herden. Jag vill även skapa närmare band mellan församlingar och Theofil, så att jag eller någon Theofil-student får besöka olika församlingar och berätta om vår verksamhet. 

Sandgatan 14b 223 50 Lund   —   kontakt@theofil.nu   —   bankgiro 5664-6144   —   swish 123 470 17 85