Du kan stödja Theofil!

solros.jpg

Theofil behöver ditt stöd.

Framtidens teologer studerar idag på Theofil. Genom en engångsgåva eller ett regelbundet givande, hjälper du oss att utveckla vårt arbete och erbjuda teologistudenter möjligheter att bearbeta sin teologi och tro.

Gåvor till arbetet kan sättas in på bankgiro 5664-6144 eller swishas till 123 470 17 85.

Kontakta oss per mail, brev eller telefon, så skickar vi gärna ett informationsbrev.

Vill du bli givare till Theofil via autogiro är du välkommen att fylla i ett autogiroformulär på www.theofil.nu/ag och skicka in med BankID.

Sandgatan 14b 223 50 Lund   —   kontakt@theofil.nu   —   bankgiro 5664-6144   —   swish 123 470 17 85