Inspelningar

Tack för ditt intresse för våra inspelningar. Sätt gärna in en gåva på vårt swish 123 470 17 85 eller bankgiro 5664-6144 för att bidra till kostnaderna för arbetet som ligger bakom.


Kristologi i Nya testamentet

Teologikonferens 2019

1. Stefan Gustavsson – Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt – om Jesus som apologet i Johannesevangeliet
2. Richard Bauckham – The Divine Identity Christology of the New Testament
3. Anders Ek – Att tänka kristologiskt tillsammans med Augustinus
4. Daniel Johansson – Jesus and God in the Gospel of Mark
5. Anders Gerdmar – Christology beyond the Judaism-Hellenism dichotomy – a few remarks on the history of christological scholarship
6. Panelsamtal


Theofils 30-Ã¥rsjubileum

Föredrag

1. Anders Ek – En tro, en verklighet
2. Stefan Gustavsson – Varför tro att Bibeln är kommunikation från Gud?
3. Karl-Henrik Wallerstein – En andra naivitet inför skriften
4. Måns Norrsen – Att viga sitt liv åt Guds Ord


Langham Training: Principles of Exposition

Predikokonferens 2015

1. Predikan i Sverige (Stefan Gustavsson)
2. Principles of Exposition 1
3. Sermon: Philippians 2:5-11
4. Principles of Exposition 2
5. The Langham Vision
6. Making the Connection
7. Sermon: Philippians 3:1-11
8. Sermon: Philippians 3:10-4:1


Uppståndelsens historicitet: N.T. Wright

Teologikonferens 2013

1. Why does Jesus Resurrection Matter (N.T. Wright)
2. Has the Church lost the resurrection? (N.T. Wright, Stefan Gustavsson, Bengt Holmberg, Dan Sarkar)
3. History and Interpretation in the Resurrection Narratives of the Canonical Gospels? (N.T. Wright)


Med början hos Mose: Gregory K. Beale

Teologikonferens 2011

1. Session 1
2. Session 2
3. Session 3
4. Session 4
5. Session 5


Att förkunna Guds Ord: Mark Meynell

Bibelutläggningskonferens 17-19 februari 2011

1. Preaching from the Psalms 1
2. Preaching from the Psalms 2
3. From text to sermon 1
4. From text to sermon 2
Predikan Fil 1.12-30
Predikan Fil 2.1-11
Predikan Ps 130


Stefan Gustavsson - Liberalteologins återvändsgränd

Theofilseminarium 15 november 2010

Liberalteologins återvändsgränd


Tremper Longman - Gud i Gamla Testamentet

Teologikonferens 14-15 oktober 2010 i Lund

1. History
2. Literature
3. Theology
4. Proverbs
5. Ecclesiastes
6. NT perspective on OTs holy wars
7. The historicity of Exodus
8. Song of Songs


Anders Sjöberg - Det heliga landet i historia och nutid

Här är första föreläsningsdagen med Anders Sjöberg i Theofils kurs som ges i samarbete med Johanneslunds teologiska högkola

1. Israel i Bibliskt perspektiv
2. Jesu sista vecka i Jerusalem
3. Jerusalems tempel


Att förkunna Guds Ord: Andrew Page

Bibelutläggningskonferens 13-14 november 2003

Outline (PDF)

CD 1 - Inledning
CD 1 - Introduction A
CD 1 - Introduction B
CD 1 - Introduction C
CD 1 - Study the Bible
CD 1 - Study the Bible 1
CD 1 - Study the Bible 2
CD 1 - Groups: Meaning
CD 2 - Study the Bible 3
CD 2 - Study the Bible 4
CD 2 - Groups: Application
CD 2 - Study the Bible: Comments
CD 2 - Find a Concept 1
CD 2 - Find a Concept 2
CD 2 - Find a Concept 3
CD 2 - Find a Concept 4
CD 2 - Find a Concept 5
CD 2 - Questions
CD 3 - Groups: Sections
CD 3 - Groups: Concepts
CD 3 - Groups: Other concepts
CD 3 - Additional Comments
CD 4 - Prepare the Sermon
CD 4 - Prepare the Sermon A
CD 4 - Prepare the Sermon B
CD 4 - Prepare the Sermon C
CD 4 - Prepare the Sermon D
CD 5 - Prepare the Sermon F
CD 5 - Prepare the Sermon G
CD 5 - Sermon
CD 6 - Predikan (Torsdag kv.)
CD 6 - Predikan (Lördag kv.)

Sandgatan 14b 223 50 Lund   —   kontakt@theofil.nu   —   bankgiro 5664-6144   —   swish 123 470 17 85