Läsplatser

Läsplatser

I Theofils bibliotek finns ett antal läsplatser som är öppna för teologistuderande. På Theofil finns också ett kök där man kan äta lunch tillsammans.

För frågor om detta kontakta Mikael Karlendal.

Sandgatan 14b 223 50 Lund   —   kontakt@theofil.nu   —   bankgiro 5664-6144