Om Theofil

 

Är en teologisk studentförening ansluten till Credo - Sveriges Evangeliska Student- och Gymnasiströrelse.

vill förena akademiska studier och biblisk tro till fördjupning av teologin, förnyelse av den personliga vandringen med Herren och till utrustning för tjänst i Guds rike.

arbetar utifrån övertygelsen att bibeln är ett auktoritativt vittnesbörd om, och själv sann och tillförlitlig del av, Guds självuppenbarelse i historien och i Jesus Kristus.

Sandgatan 14b 223 50 Lund   —   kontakt@theofil.nu   —   bankgiro 5664-6144   —   swish 123 470 17 85