Tidigare teologikonferenser

Inspelningar från tidigare konferenser finns att ladda ner från Inspelningar.


Teologikonferens 2019

MÃ¥ndag 4/11

13.00-14.00: Incheckning och kaffe
14.00 Inledning: Information och introduktion
14.30 Föreläsning – Stefan Gustavsson
15.30 Fika
16.00 Föreläsning Bauckham: "The Divine Identity Christology of the New Testament"
17.30 Festmiddag

Tisdag 5/11:
Drop in Fika 08.30 Filippi
09.00 Föreläsning – Anders Ek
10.00 Föreläsning – Daniel Johansson
11.00 Föreläsning – Anders Gerdmar
12.00 Lunch
13.15 Föreläsning Bauckham på CTR: "Confessing the Cosmic Christ"
15.00 Panelsamtal Filippi
16.30 -17.30 Avslutning och kaffe

 
 

Teologikonferens 2017

 
 
 

Teologikonferens 2015

 

Att ifrågasätta Bibelns historicitet är idag närmast en självklarhet och en utgångspunkt, i synnerhet när det gäller Gamla Testamentet. Avståndet i tid och kultur leder till ett svårt historiskt läge, men frågan är om rådande skepsis mot historisk kunskap från Gamla Testamentet är befogad.

Under höstens konferens kommer vi att få lyssna till Martin Heide, en ledande forskare inom Gamla Testamentet med en särskild inriktning på omgivande kulturer. Här duckar vi inte för de svåra frågorna: Finns det något utombibliskt stöd för utsagorna i Bibeln? Har historien lämnat några arkeologiska fynd? Kan vi lita på bibelmanuskripten? Är Gamla Testamentet till stor del lånegods från omgivande kulturer?

Martin Heide har också gjort sig ett namn på populärvetenskaplig nivå då han, utifrån sin världsledande ställning på området, bemött kritik mot historiska anakronismer i Bibeln: Exempelvis kritiken att Abraham inte kan ha haft tämjda kameler eller att Mose inte kunde skriva.

Vi hoppas att konferensen skall ge en förnyad frimodighet över att Bibeln är en bok att lita på och håller för prövning.

Ladda ner konferensprogrammet här...


Teologikonferens 2013

Ladda ner konferensfoldern / Ladda ner affisch

Ladda ner affisch om panelsamtalet på torsdagskvällen
se också hela N T Wrights Sverige-program

Till anmälan


Teologikonferens 2011


Klicka på bilden för att ladda ner foldern...

Detaljerat program för konferensen

Paper för seminariet på Teologicum


Teologikonferens 2010

Den 14-15 oktober arrangerar teologföreningen Theofil teologikonferensen Gud i Gamla Testamentet. Du får då en unik möjlighet att lyssna till en mycket erkänd gammaltestamentlig teolog, Tremper Longman (Robert H. Gundry Professor of Biblical studies vid Westmont College, Kalifornien, USA). Det som utmärker Tremper Longman är dels att han är en mycket meriterad akademiker, dels att han har en stor tilltro till Guds Ord. "Vi förvandlas inte bara för att vi läser Bibeln", skriver han, "Någonting måste ske också med vårt hjärta." Han vill hjälpa teologer att upptäcka den enorma kraften i Guds Ord att ingjuta i oss Kristi karaktär.

Som präster, pastorer, bibellärare eller pedagoger inom svensk kristenhet längtar vi alla efter att kunna ge kyrkan och församlingen andlig vägledning. Redskap är bön och en ständig fördjupning i Guds Ord.

I drygt 20 år har Theofil, en teologförening i Lund, knuten till studentorganisationen Credo, arbetat med att ge teologistudenter stöd och inspiration under studietiden. Theofil välkomnar nu speciellt dig som är präst, pastor, bibellärare eller pedagog till en mycket kvalificerad undervisning i Gamla testamentet.

Vi tror att denna konferens kommer att vara till stor hjälp, fördjupning och uppmuntran i din tjänst.

Varmt välkommen till Lund 14-15 oktober 2010.

Sandgatan 14b 223 50 Lund   —   kontakt@theofil.nu   —   bankgiro 5664-6144   —   swish 123 470 17 85