En förnyad kärlek till Kristus!


Vi drömmer om en förnyad kristenhet! Vi längtar efter att fler ska upptäcka Kristus och få en fördjupad stolthet och kärlek till Honom! Det är därför vi vill hjälpa, stödja och uppmuntra teologer. Når vi dem når vi framtidens kyrkliga ledare. Tänk vilken revolution om deras hängivenhet för Kristus ökar!

Och vi håller våra drömmar vid liv eftersom vi tror att Bibeln är sann och tillförlitlig...

Vi tror att Bibeln är sann – därför är alla frågor tillåtna!

Vi tror att Bibeln är sann. Därför antar vi frimodigt utmaningen från andra åsikter och följer den vetenskapliga debatten noga. Aktuella tankegångar och vetenskapliga resultat diskuteras öppet och ärligt. Allt får ifrågasättas. Är Bibeln sann har vi ju inget att frukta!

Vi tror att Bibeln är sann – därför uppmuntrar vi seriös forskning!

Vi tror att Bibeln är sann. Därför vill vi rusta teologer för sin framtida tjänst i Guds rike och hjälpa dem att bearbeta teologiska frågor på en akademisk nivå. Det är också anledningen till att vi uppmuntrar till seriös forskning. Vi välkomnar alla som med kärlek och ödmjukhet argumenterar utifrån Skriften. Theofils styrelse består därför av studenter med skilda samfundstillhörigheter och med olika syn på t ex dop, nattvard, ledarskap och eskatologi. Det som förenar oss är kärleken till Kristus och Skriften.

Vi tror att Bibeln är sann – därför vill vi ha Kristus i centrum!

Vi tror att Bibeln är sann. Därför vill vi ha samma fokus på Theofil som finns i Bibeln. Det innebär att vi längtar, ber och arbetar för att Kristus ska stå i centrum. Vår bön och förhoppning är att kärleken till och hängivenheten över Honom ska växa sig stark under studietiden.

Vi tror att Bibeln är sann – därför är kärleken till Gud viktigast!

Vi tror att Bibeln är sann. Därför är vi först och främst inte bundna till Bibeln utan till en levande, personlig Gud. Kärleken till Gud är ju det viktigaste budet. Bibeln har sin auktoritet enbart för att Gud gett den dess auktoritet. Det innebär att en levande, personliga relation till Gud är viktigare än att följa Skriften till det yttre. Det innebär också att vi framför allt ska läsa Bibeln för att lära känna personen bakom den. Därför önskar och ber vi att Theofil ska få vara en växtplats där människor, med olika bakgrund och åsikter, får fördjupas i sin gudsrelation och upptäcka mer och mer av vem Han verkligen är.

Vi tror att Bibeln är sann – därför är livet tillsammans med Gud viktigare!

Vi tror att Bibeln är sann. Därför är inte en rätt formulerad bibelsyn det viktigaste om vi vill vara trogna Bibeln. Det är istället vårt liv tillsammans med Gud. Bibeln är ju inte främst en bok i teologi utan en bok för livet. Därför betonar den ständigt vikten av att orden får konsekvenser i våra liv. Gud har kallat oss först och främst till att leva – inte till att omfatta en viss syn. På Theofil vill vi därför låta Bibeln utmana våra liv.

Vi tror att Bibeln är sann – därför måste vi göra budskapet till vårt eget!

Vi tror att Bibeln är sann. Därför är vi inte främst kallade till att försvara Skriften utan till att leva av den. Vi uppmanas gång på gång att meditera över Skriften och låta den prägla våra tankar och handlingar. Det är ju Gud som talar i Skriften! Vi tror också på människans förmåga att ta fel. Vi tolkar lätt in det som "vår tradition" säger i Bibeln istället för att ifrågasätta traditionen utifrån Bibeln. Därför måste vi som individer börja brottas med vad Bibeln verkligen säger och göra dess budskap till vårt eget. På Theofil vill vi uppmuntra människor att gå in i den kampen.

Vi tror att Bibeln är sann – därför vill vi kämpa där slaget står!

Vi tror att Bibeln är sann. Därför är det viktigt hur vi prioriterar våra resurser. Som människor har ingen av oss obegränsat med tid eller kraft och alla frågor är inte lika aktuella. Därför måste vi vara strategiska. På Theofil vill vi utmana till självrannsakan och analys kring våra prioriteringar – och uppmuntra till kamp där slaget står.

Vi tror att Bibeln är sann – därför är en ödmjuk tacksamhet naturlig!

Vi tror att Bibeln är sann. Det innebär att Universums skapare har gjort sig känd. Gud har talat! Han har beskrivit människan, berättat hur verkligheten är och gett oss en fantastisk skiss att följa. Han erbjuder oss upprättelse och liv i Kristus och vill att vi ska lära känna honom i en nära, personlig relation... På Theofil ber vi om att det ska skapa en ödmjuk tacksamhet och glädje.

Vi tror att Bibeln är sann – därför är alla välkomna!

Vi tror att Bibeln är sann. Därför är gemenskapen ett grundläggande mänskligt behov. Vi är ju skapade lika Gud, som själv är en gemenskap! Det är anledningen till kärlekens centrala plats i Bibeln. Därför vill vi prioritera gemenskapen på Theofil. Vår förhoppning och bön är att alla ska känna sig varmt välkomna – oberoende av om man delar vår grundsyn eller inte!

Ladda ner och läs Theofils stadgar

Sandgatan 14b 223 50 Lund   —   kontakt@theofil.nu   —   bankgiro 5664-6144   —   swish 123 470 17 85