Theofils vision


Vi drömmer om en förnyad kristenhet!

Dagens studenter formar framtidens kyrka och samhälle!

Dagens studenter kommer om några år att sitta på ledande positioner i samhället. Samma sak gäller för kyrkan. Blivande religionslärare och församlingspedagoger, bibelskollärare och diakoner, präster och pastorer läser på det religionsvetenskapliga programmet i bland annat Lund. Om några år kommer de att vara den kristna kyrkans ledare och förkunnare!

Studietiden avgör livsinriktning

Alla undersökningar säger samma sak: Det är framför allt under studietiden som vår livsåskådning fastställs. Detta beror på flera faktorer. Det är en period som präglas av nyfikenhet och vetgirighet, samtidigt som mycket ifrågasätts. För många av studenterna är det första gången som de flyttar från familj, vänner och församling. Samtidigt är det den sista perioden innan de stadgas i yrkes- och familjeliv.

Studietiden leder lätt till vilsenhet

Liksom vårt samhälle i övrigt präglas även studiemiljön på CTR (Centrum för teologi och religionsvetenskap) och andra institutioner av en mångfald religioner och livsåskådningar, både bland föreläsare, studenter och i studierna. Vidare är ingen undervisning helt objektiv. Vi utgår alla från olika förutsättningar, som tydligt måste redovisas - men som det inte alltid görs på universitetet. Nya frågeställningar möter ständigt studenterna under studierna, utan att de har redskap att bearbeta dem. Detta leder lätt till vilsenhet, frustration och känslor av övergivenhet. Därför drabbas ofta kristna studenter av själavårdande problem. Många tappar glädjen och frimodigheten i sin tro - andra lämnar den helt.

Theofils visioner

I denna miljö finns Theofil! Vi är en teologisk studentförening ansluten till Credo - Sveriges evangeliska student och gymnasiströrelse, och SEA – Svenska evangeliska alliansen. Föreningen har varit verksam i Lund sedan hösten 1987. Vår vision är att nå studenter i Lund som vill fördjupa sig i teologi och tro och vad det betyder för studierna och det framtida yrket. Vår bön är att deras stolthet över, kärlek till och förtroende för Gud och Hans ord ska växa sig stark under studietiden.

Theofils verksamhet

Detta sker genom att vi arbetar med de teologiska frågorna utifrån Bibelns egna förutsättningar och utmanar till ett studerande som inte skiljer på andlighet och studier. Vi erbjuder vidare en öppen och stimulerande miljö för debatt, ifrågasättande och alternativ genom föredrag och diskussioner. Vår utgångspunkt är enkel: Är den kristna tron sann, så har vi inget att frukta!

Theofils förutsättningar

Till vårt förfogande har vi ett teologiskt bibliotek med för närvarande upp emot 2000 titlar. Våra lokaler är strategiskt belägna mycket nära UB (Universitetsbiblioteket), LUX (humanist- och teologcentrum) och flera andra institutioner. Vi har ett drygt tiotal läsplatser, bönerum och kök inne på Theofil. Bland föredragshållarna kan bland andra Evald Lövestam, Agne Nordlander, Stefan Gustavsson, Fredrik Brosché, Andrew Page, James Sire, Rune Söderlund, Chrys Caragounis, Bengt Holmberg, Bengt Hägglund, Anders Sjöberg, William Craig, Bo Brander, Lasse Johansson och Håkan Arlebrandt, Tremper Longman, Gregory Beale och N. T. Wright nämnas. Genom att erbjuda möjlighet till gemensam lunch med livliga diskussioner, samvaro och gemensamma bönestunder vill vi skapa en positiv miljö där en teologisk personlig bearbetning kan ske.

Theofils möjligheter

Theofil är en liten förening, men med stora möjligheter. De flesta av studenter som börjar på det religionsvetenskapliga programmet kommer att efter avslutade studier hamna i en undervisande situation, som lärare, präster och pastorer i kanske 40 år. Studenter som läser andra ämnen kommer att få stort inflytande i samhället. Tänk vilken revolution för kristenheten i Sverige om vi kunde nå så många som möjligt och om de genom vårt arbete fick en ökad kärlek till och stolthet över Kristus. Låt oss be och verka för att dettta ska ske!

Läs Vad har Theofil fått betyda för några studenter.

Sandgatan 14b 223 50 Lund   —   kontakt@theofil.nu   —   bankgiro 5664-6144   —   swish 123 470 17 85